Disclaimer

SOS International is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of direct of indirect in verband staat met het gebruik van De RETURN en INFO Tag diensten zoals omschreven op onze website SOSopreis.nl.